V Řecku dominuje z 68,82 % britská varianta koronaviru COVID-19

Podle řecké sítě pro národní genomický dozor převažuje v Řecku britská mutace koronaviru COVID-19. Z kontroly 632 vytipovaných vzorků jich 454 vyšlo jako varianta zvláštního zájmu (Variants Of Concern – VOC) a 154 jako vyšetřované kmeny (Variants Under Investigation – VUI).

Ze 454 vzorků náležících do skupiny zvláštního zájmu, všechny spadaly do skupiny B.1.1.7/UKlineage (Variant VOC 202012/01). Zbylých 154 VUI vzorků náleží do varianty B.1.1.318 (Variant E484K). U dvou případů vir obsahoval kombinaci Variant S Gene Delete a jednou C.36 (VUI).

Síť pro národní genomický dozor zkontrolovala celkem 13.289 případů nakažení vně země, z nichž tři nejčastější varianty zvláštního zájmu tvoří britská mutace (68,82 %) –  Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01) následovaná variantou B.1.1.318 Variant E484K (9,16 %) a jihoafrickou mutací (0,59 %) – B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02).

Ze sta sledovaných incidencí viru u osob, které se nakazily v zahraničí jich 95 náleželo britské mutaci Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 jihoafrické mutaci B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC-202012/02) ave dvou případech byla jednou záznamenána varianta B.1.525 (VariantVUI-202102/03)  a B.1.617.1 (VUI-21APR-01).

Yiannis Koreček
Zde najdete mé články. Pokud se ovšem chcete něco dozvědět o mne, pak musíte kliknout sem.