Srovnání nákladů mezd zaměstnance v Řecku a Česku v roce 2018

Jaké jsou mzdové náklady pro někoho, kdo má pracovní úvazek v Česku, většina z nás ví. Jak se ale situace liší pokud by takový člověk pracoval za stejnou mzdu v Řecku? Mygreekconsultant.com přináší srovnání českých a řeckých výdajů na mzdy platné pro rok 2018.

Nejprve si rozebereme, jak se procentuálně liší české a řecké odvody v jednotlivých mzdových hladinách a posléze se budeme věnovat mzdám samotným. Podíváme se také, na kolik vyjdou jejich náklady v absolutních číslech.

Pro jednoduchost jsme ponechali základní nastavení takové, že zaměstnanec nemá zdravotní problémy či jiné handicapy, nepobírá žádné příspěvky a to včetně těch na děti. Platy jsou uváděny v čistém a nákladem na mzdu se rozumí superhrubá mzda.

Zdravotní pojištění není sice technicky vzato nákladem na mzdu, ale nelze se mu vyhnout. Srovnání by bez něho nebylo úplné, proto jsme se ho rozhodli zahrnout. Jiná zvýhodnění a tarify jsme ovšem nezohledňovali.

Analýza neřeší v jaké mzdové výši jsou ohodnocovány jednotlivé profese ani komplikovanost progresivního zdanění obou zemí včetně dočasných opatření jako je například solidární daň v Řecku. Nezabývá se ani jinou pracovně-právní formou než zaměstnaneckými úvazky.

Kolik procent z nákladů na mzdu zůstane zaměstnanci?

V Česku i Řecku platí progresivní systém zdanění výdělků. Námi sledované mzdové relace pokrývají až na úplné výjimky takřka veškeré spektrum platů. Kolik vám tedy zůstane pokud bychom tu samou sumu “protáhli” oběma systémy? Z dat vyplývá, že odvody se v rámci stejných výdělků různí.

V Česku zůstává zaměstnanci něco mezi 51 až 61 procenty celkových nákladů na mzdu včetně zdravotního pojištění. Nejčastěji jde o rozpětí mezi 53 a 54 procenty, protože zde se nachází největší mzdové spektrum. Při velmi vysokých příjmech spadne zaměstnanec na 51 procent ze superhrubé mzdy a při velmi nízkých si odnese až 61 procent.

V Řecku je situace příznivější pouze pokud zaměstnanec vydělává méně. V případě, že jsou jeho výdělky vysoké, pak o ně celkem bez milosti v rámci protikrizových opatření přijde. Procentuální rozsah odvodů pro státní kasu je zde větší než v Česku. Začíná na 33 procentech mzdových nákladů. Zaměstnanec tedy dostane 67 procent, ale při velmi vysokých výdělcích spadne na nekompromisních 42 procent. Většinu své mzdy tak neuvidí.

Jedinou útěchou pro takového člověka může být fakt, že pokud by vydělával ještě více, tak se už pro něho nebude situace dále procentuálně horšit. To je ale velmi slabá náplast, protože 58 procent mzdy neuvidí tak jako tak.

Nyní se na situaci podívejme trochu blíže.

Je-li čistý výdělek pouze 13 000 Kč (500 euro), pak jsou v Řecku oproti Česku mzdové náklady se zdravotním pojištěním nižší o šest procent. V případě, že čistý výdělek činí 26 000 Kč (1000 euro), zmenší se i rozdíl na čtyři procenta ve prospěch Řecka.

V cenové relaci 39 000 Kč (1500 euro) čistého se situace takřka srovnává. Náklady se liší o pouhé procento. 

Čistá mzda 52 000 Kč (2000 euro) je již výhodnější v Česku, kdy na její náklady padne o čtyři procenta méně než v Řecku. Rozdíly v odvodech u velmi nadprůměrně vydělávajících lidí se potom začínají výrazněji vychylovat ve prospěch Česka.

Pro čistou mzdu 65 000 Kč (2500 euro) je v Česku potřeba vynaložit o osm procent méně nákladů než v Řecku a pro 78 000 Kč (3000 euro) je rozdíl dokonce jedenáct procent. Pro poslední sledovanou hladinu se propast trochu snižuje, kdy pro čistou mzdu 104 000 Kč (4000 euro) se v ČR odvádí o devět procent méně.

Vzhledem k průměrné výši platů, vychází pro naprostou většinu pracujících v zaměstnaneckém poměru odvody státu se zdravotním o trochu výhodněji v Řecku.

Nejvíce procent platu zůstává nejlevnější pracovní síle v Řecku. Na takhle extrémní částky se ale dostane málokdo a ani by z nich nebylo možné vyžít.

S vyšší mzdou se potom 6procentní rozdíl snižuje až se okolo hranice 39 000 Kč (1500 eur) čistého vyrovná. Do této skupiny patří skoro všichni a proto jsou celkově řecké odvody včetně zdravotního mírnější.

Kdo jako zaměstnanec vydělává víc, má se o několik procent lépe v Česku. Rozdíl ovšem roste se mzdou a vyšší management tak v Řecku oproti Česku už víceméně krvácí. Jedná se o největší rozdíl nákladů na mzdy v našem srovnání.

Protože je maximální odvod zastropován, pro řecký top management korporací už nevychází relativní rozdíl tak otřesně, ale i tak se jedná o enormní odvodové zatížení.

Výše popsané řádky shrnuje následující jednoduchý graf, kde svislá osa reprezentuje kolik procent veškerých mzdových nákladů přijde zaměstnanci na účet a vodorovná osa při jaké výši. Údaj je v korunách a plat je uváděn v čistém:

[visualizer id=”903″]

Kolik tedy stojí pracovní síla v Řecku oproti ČR

Dozvěděli jsme se, že mzdy v nižší hladině podléhají vyššímu zdanění v České republice, posléze se situace vyrovnává a ve vyšších příjmových skupinách jsou již odvody citelně vyšší v Řecku. Teď se na tyto údaje pojďme podívat ještě trochu jinou optikou.

Největší rozdíl ve prospěch Řecka spadá na úroveň nejnižších příjmů, kde při čisté mzdě 13 000 Kč (500 eur) zaplatí český zaměstnavatel o 1950 Kč (75 eur) více. Do mzdy 26 000 Kč (1000 eur) čistého jsou náklady ještě stále částečně nižší v Řecku. Český zaměstnavatel musí na tuto sumu vydat celkem 46 566 Kč (1791 eur), zatímco ten řecký 43 186 Kč. V absolutních číslech se sice rozdíl oproti velmi nízké mzdové hladině nepatrně zvýšil na 3380 Kč (130 eur), ale v těch relativních je dvakrát tak menší. Zatímco v prvním sledovaném případě činil ještě 8 procent, nyní jsou to už pouze 4 procenta.

V pásmu zhruba okolo 39000 Kč(1500 eur) čistého jsou si obě země nejblíže. V ČR taková pracovní síla vyjde na 71 968 Kč (1791 eur) a v Řecku na 70 902 Kč (2727 eur).

Vysokopříjmové pozice pak vychází zřetelně v neprospěch Řecka. Čím vyšší mzda je, tím více se disproporce zvětšuje. Zatímco co náklady na čistou mzdu ve výši 52 000 Kč v Česku narostou “jen” na 97 162 Kč (3737 eur), v Řecku až na 103 740 Kč (3990 eur). Půjdeme-li dále, pro top management společností se začínají nůžky velmi rozevírat. Na čistou mzdu 65 000 Kč (2500 eur) je v Česku potřeba vynaložit 122 616 Kč (4716 eur), zatímco v Řecku 144 040 Kč (5540 eur).

Enormní rozdíly se pak projevují při čistých příjmech 78 000 Kč (3000 eur) a pak ještě ve sledované hladině 104 000 Kč (4000 eur). Zatímco v Česku padne na první případ celkem 147 810 Kč (5685 eur) a na druhý 202 618 Kč (7793 eur), v Řecku tato čísla činí 185 848 Kč (7148 eur) a 245 180 Kč (9430 eur). A to je už rozdíl okolo čtyřiceti tisíc korun.

Náklady na mzdy v Česku, Řecku v roce 2018 v eurech

Čistá mzda v eurechcelkové náklady na mzdu v ČeskuKolik procent ze mzdy doputuje k zaměstnanci v Českucelkové náklady na mzdu v ŘeckuKolik procent ze mzdy doputuje k zaměstnanci v Řecku
50081961 %74467 %
1000179156 %166160 %
1500276854 %272755 %
2000373754 %399050 %
2500471653 %554045 %
3000568553 %714842 %
4000779351 %943042 %

Tato malá analýza nemůže odhalit podrobné diference obou systémů a je potřeba ji brát pouze jako náčrt situace. Srovnání je zjednodušené, trpí absencí různých atypických schémat, daňových stupňů a navíc podléhá rychlému zastarávání informací.

Yiannis Koreček
Zde najdete mé články. Pokud se ovšem chcete něco dozvědět o mne, pak musíte kliknout sem.