PLATY V ŘECKU: Na kolik si přijde technik, marketér nebo programátor?

GNTO Řecko Athény Atény platy v Řecku © Skoulas

Platy v Řecku představují poměrně málo známé a nepříliš veřejně probádané téma. Pokud z této oblasti něco přitahuje pozornost, pak je to především sledování indexu nezaměstnaných osob, které i přes masivní – až půlmilionový exodus aktivního obyvatelstva do zahraničí – činilo těsně před vypuknutím pandemie v letošním únoru 16,1 procent. Zmenšující se, ale pořád dost vysoké číslo.

Jak se ovšem žije těm, kteří zaměstnání mají? A hlavně, na kolik si vlastně přijdou?

Díky rozsáhlému výzkumu řecké pobočky pracovní agentury Randstad můžeme nahlédnout pod pokličku platové reality těm šťastnějším, kteří v Řecku práci našli…

Složitá cesta k datům…

Řecký trh práce je málo transparentní a informace o něm se derou na povrch jen pomalu a nevlídně. Pravděpodobnou příčinou je jeho struktura, kdy podstatnou část tvoří malé subjekty lokálních prodejců, řemeslníků a služeb, které v řecké ekonomice hrají tradičně velkou roli.

Jiná situace nastává, pokud se dostanete do společnosti s pevnou vnitřní hierarchií, korporátu anebo dynamického startupu.

I takové příležitosti v Řecku existují, avšak stojí trochu ve stínu typických středomořských povolání první třídy: právník, lékař, učitel následováni druhým sledem: hoteliér, gastronom a pomocné práce v turismu. Léty opředená pověst celoživotní kariéry ve státním sektoru v posledních letech utrpěla, protože platy státních úředníků se stejně jako jejich celkový počet výrazně snížily.

Kolik si tedy vyděláte, pokud se vyvarujete sezónním přivýdělkům a nastoupíte v Řecku na globálně typizované profesionální pozice ve stabilních společnostech?

Díky výzkumu řecké pobočky pracovní agentury Randstad zabývající se oblastí kvalifikovaných pracovních sil v segmentu technologií a marketingu si nyní můžeme vytvořit obrázek o tom, jak dnes řecký pracovní trh vypadá.

Průzkum probíhal v první polovině roku 2019 a vznikal z dat, kterými agentura disponuje nejen na základě svých zdrojů, ale také ze spolupráce s podnikovými pracovníky z téměř pěti set personálních oddělení HR v Řecku.

V tomto roce nastoupily do světové konjunktury i zdejší firmy a po 12 měsících od začátku výzkumu mohlo dojít k platovému posunu směrem nahoru. Platy a mzdy v Řecku by tak dnes mohly být ještě o něco vyšší. Informace však nezohledňují příchod světové pandemie, ve které nyní žijeme a jejíž dopad na trh práce se teprve ukáže.

Řecko z tak trochu jiného konce

V následujících tabulkách se můžete podívat na mzdové rozpětí jednotlivých pracovních pozic. Názvy jsme se rozhodli prezentovat v anglickém jazyce, abychom jejich překladem nezpůsobili drobnou odchylku, která by potom vedla k jinému pracovnímu zařazení, než k jakému byla původně zamýšlena.

V Řecku je při započtení Vánočních a Velikonočních bonusů běžné vyplácení 14 platů ročně. V Česku se s takovým údajem špatně pracuje, a proto jsme všechny mzdové výměry rozpočítali a převedli na 12stupňovou škálu, tedy 12 platů ročně.

Mzda je v tabulkách uváděna jako hrubá. Pokud si chcete udělat přibližnou představu, o jaké částky jde v čistém, přečtěte si tento článek, kde jsme tématem hrubé čisté mzdy v Řecku a jejího srovnání s Českem podrobně zabývali.

Platy v Řecku uvádíme v českých korunách a eurech. Mezi měnami můžete přepínat pomocí tlačítka nad první tabulkou s pracovními pozicemi. Aplikovaný kurz byl fixovaný na 19.6. 2020 v poměru 1 EUR = 26,6 CZK.

Platy v Řecku

Přepínání měny Kč/Eur

*Hrubá měsíční mzda v Řecku. 12 platů ročně
Technologie (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
Chief information officer 186 200 310 333
IT architect 96 203 133 443
IT project/program manager 86 893 124 133
digitalization specialist 83 790 139 650
devops engineer 74 480 117 927
IT service manager 68 273 99 307
IT manager/IT director 62 067 124 133
IT business analyst 62 067 99 307
scrum master/product owner 55 860 108 617
database administrator 55 860 93 100
pre-sales Consultant 55 860 108 617
big data engineer 52 757 99 307
database developer 49 653 99 307
business intelligence professional 46 550 111 720
computational linguist 46 550 108 617
SAP professional 46 550 108 617
software tester/QA engineer 46 550 93 100
data scientist/machine learning engineer 46 550 86 893
network engineer 46 550 93 100
mobile developer 43 447 80 687
IT systems engineer / administrator 40 343 86 893
application support engineer 40 343 62 067
UI/UX designer 40 343 86 893
telecommunications engineer 40 343 68 273
developer 37 240 114 823
information security professional 37 240 99 307
ERP/CRM consultant 37 240 80 687
IT support/helpdesk 24 827 43 447
Strojní inženýři (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
engineering director 124 133 155 167
purchasing director 124 133 155 167
sales technical director 108 617 139 650
construction manager 93 100 124 133
operations manager 93 100 108 617
project manager 93 100 108 617
environmental, health & safety manager 77 583 108 617
facilities manager 77 583 108 617
production manager 77 583 108 617
development engineer 77 583 93 100
planning manager 77 583 93 100
project engineer 77 583 93 100
controls engineer 62 067 93 100
cost engineer 62 067 93 100
civil engineer 62 067 93 100
process engineer 62 067 77 583
chemical engineer 55 860 77 583
demand planner 55 860 71 377
mechanical engineer 55 860 71 377
maintenance engineer 46 550 93 100
sales technical engineer 46 550 77 583
mechanical design engineer 46 550 77 583
automation engineer 46 550 77 583
electrical engineer 46 550 62 067
industrial engineer 46 550 62 067
quality engineer 46 550 62 067
Obchod, prodej a byznys (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
commercial director 124 133 186 200
sales director 124 133 186 200
sales export manager 114 823 155 167
sales manager 108 617 139 650
commercial manager 108 617 139 650
key account manager (national) 93 100 155 167
retail sales manager 93 100 155 167
business development manager 86 893 117 927
regional sales manager 86 893 108 617
retail area manager 86 893 99 307
sales engineer (marine) 77 583 108 617
sales export executive 77 583 108 617
sales engineer (electrical) 77 583 108 617
field sales engineer 71 377 93 100
key account manager (senior) 71 377 93 100
store manager 68 273 93 100
area sales manager 62 067 93 100
sales engineer (mechanical) 62 067 80 687
sales analyst 55 860 124 133
wholesales sales representative 55 860 108 617
b2b sales representative 55 860 99 307
key account manager (junior) 46 550 58 963
d2d sales representative 43 447 62 067
merchandiser 31 033 37 240
store assistant 21 723 31 033
Marketing (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
marketing manager 114 823 155 167
e-commerce marketing manager 86 893 117 927
trade marketing manager 86 893 108 617
digital marketing manager 77 583 108 617
marketing & communications manager 71 377 93 100
product manager 71 377 93 100
PR & communication manager 68 273 93 100
brand manager 62 067 80 687
trade marketing assistant 46 550 58 963
marketing assistant 34 137 43 447
Podpůrný personál (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
compliance officer 52 757 77 583
executive/personal assistant 46 550 93 100
office manager 40 343 62 067
sales administrator 40 343 46 550
company secretary 31 033 52 757
administration assistant 24 827 49 653
receptionist 24 827 34 137
secretary 21 723 52 757
data processing administrator 21 723 31 033
Finance a účetnictví (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvšší
plat
finance manager or director (CFO, vice president of finance, director of finance) 155 167 263 783
chief accountant 93 100 155 167
finance controller 93 100 139 650
budget & reporting manager 83 790 139 650
internal audit manager 77 583 186 200
relationship manager (banking) 68 273 108 617
credit/collections manager 62 067 124 133
cost accountant 52 757 108 617
treasurer 52 757 77 583
internal audit officer 49 653 77 583
accountant 46 550 77 583
finance analyst 40 343 77 583
commercial/sales analyst 40 343 71 377
credit analyst 27 930 49 653
assistant accountant 27 930 46 550
finance clerk (including invoicing, accounting, collecting, bookkeeping, etc.) 27 930 46 550
Pojišťovací sektor a podnikové právo (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
claims supervisor 71 377 83 790
claims administrator 31 033 40 343
insurance underwriters 31 033 37 240
lawyer 46 550 77 583
legal administrator 40 343 62 067
Lidské zdroje (Kč)
Nejnižsí
platy
Nejvyšší
platy
HR director 124 133 217 233
HR manager 77 583 155 167
compensation & benefits manager 77 583 124 133
training & development manager 77 583 124 133
HR business partner 62 067 108 617
payroll manager 62 067 108 617
compensation & benefits specialist 46 550 77 583
training & development specialist 46 550 71 377
HR generalist 46 550 69 825
payroll officer 40 343 55 860
recruiter 31 033 46 550
HR assistant 31 033 40 343
Farmacie (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
regulatory affairs officer 58 963 77 583
quality assurance officer (pharma industry) 52 757 77 583
clinical research associate 49 653 68 273
r&d analyst 46 550 77 583
quality control analyst 43 447 71 377
Logistika a doprava (Kč)
Nejnižsí
plat
Nejvyšší
plat
procurement manager 68 273 86 893
logistics manager 77 583 93 100
supply chain executive 62 067 77 583
warehouse manager 62 067 77 583
imports/exports specialist 62 067 77 583
procurement specialist 55 860 62 067
buyer 46 550 62 067
import/exports coordinator 46 550 62 067
logistics assistant 40 343 62 067
procurement assistant 40 343 55 860
order desk specialist 55 860 77 583
operation manager 155 167 217 233
fleet manager 155 167 217 233
superintendent engineer 108 617 139 650
operator 77 583 124 133
Zákaznický servis (Kč)
Nejnižší
plat
Nejvyšší
plat
head of customer service 99 307 108 617
customer care manager 77 583 93 100
customer experience manager 77 583 93 100
indirect call center manager 74 480 86 893
call center manager 68 273 80 687
contact center manager 68 273 80 687
collections manager 55 860 86 893
collections supervisor 43 447 52 757
multilingual inside b2b agents 37 240 43 447
guest relations officer 34 137 46 550
multilingual call center agents 34 137 43 447
collections team leader 34 137 43 447
customer service coordinator 31 033 37 240
inside sales specialist 31 033 40 343
multilingual social media content moderators 31 033 40 343
front desk customer service 23 275 31 033
customer service agents 20 172 31 033
collection agents 20 172 31 033

Yiannis Koreček
Zde najdete mé články. Pokud se ovšem chcete něco dozvědět o mne, pak musíte kliknout sem.